Theobald Wolfe Tone.

Theobald Wolfe Tone,blev født den 20 juni 1763i Dublin, han var irsk nationalist og rebel. Theobald Wolfe Tone regnes som en af den irske nationens helte.

Statoe Theobald Wolfe Tone var søn af en vognmager. Efter en stormfuld ungdom blev han i 1789 advokat og det var i retssalen han begyndte sin politiske kamp for at give katolikkerne rettigheder. Fra 1790 slog han sig på irsk politik, han havde forgæves forsøgt at få den britiske regering til at interessere sig for sit projekt at opbygge en militærkoloni på nogle af Sydhavsøerne. I 1791 vakte han stor opmærksomhed da han ved hjælp af et skrift, på trods af at han var protestant, foreslog at katolikkerne skulle befries fra tvangslovene, for at Irland skulle kunne samles til en selvstændighedskamp med andre midler end de parlamentariske.

United Irishmen.
Sommeren 1791 grundlage Theobald Wolfe Tone sammen med Thomas Russell og James Napper Tandy, foreningen United Irishmen. Organisationen United Irishmen bestod hovedsageligt af tre interesse grupper: protestanter som Tone, der så sine karrierer beskåret, eftersom de savnede de rette kontakter med administrationen, som fandtes på engelsk side, katolikker som ville ophæve straffelovene som var rettet mod dem og presbyterianerne, som selvom de ikke ramtes så meget af straffelovene, de var mere rettet mod katolikkerne. Foreningens formål var udsprunget af alment reformvenlighed, men Theobald Wolfe Tone's indflydelse gjorde at den ændredes, og blev revolutionær.

Emigrere.
I 1792-1793 var han aflønnet som sekretær i de irske katolikkers politiske komité. Han samarbejdede 1794 med en agent, som den franske regering havde sendt til Irland, den revolutionære præst William Jackson, og de udarbejdede for dennes regning, en redegørelse om forholdene i Irland, særskilt omkring forudsætningerne for en påtænkt fransk invasion. Da dette dokument kom i myndighedernes hænder, lykkedes Theobald Wolfe Tone at få en aftale med regeringen om at han kunne slippe for straf, mod at han gav dem oplysninger om Jacksons virksomhed og emigrerede i juni 1795 til Amerika.

Tilbage til Europa.
Theobald Wolfe Tone vendte tilbage til Europa allerede i januar 1796 for at påvirke den franske regerings invasionsplaner. Han modtages velvilligt af franske Lazare Nicolas Marguerite Carnot og blev udnævnt til brigadechef i franske armé i juni, samt generaladjudant hos general Louis_Lazare_Hoche. Han var  tiltænkt at skulle være invasionens chef. En fransk eskadre med Theobald Wolfe Tone og 15,000 mand landsgangstropper gik ombord på invasionsflåden og afgik 15. december fra Brest i Frankrig, men de ramtes af en storm og måtte vende tilbage. Et nyt forsøg med en hollandsk eskadre sommeren 1797 mislykkedes på lignende måde. 

Tilfangetages.
Da hans beskytter general Hoche døde i september 1797, lykkedes det ham at formå direktoratet at slutte ham til de troppestyrker som stod for planlægningen af invasionen. Theobald Wolfe Tone fulgte med en sådan flådeekspedition og blev den 12. oktober, tilfangetaget efter et søslag ved Lough Swilly. Hans franske officers status forhindrede ikke krigsretten i at dømme ham til døden som forræder. For at undgå hængning skar han sig i halsen med en pennekniv og døde 8 dage efter, den 19 november 1798 i Dublin

Sidst opdateret : 03. juli 2007
Blandet Blandet Dag 2