De hellige køer som skraldemænd  i Jaipur. Koen er et helligt dyr for hinduen. Ingen kan give en helt udtømmende forklaring på hvorfor ingen rettroende hindu vil dræbe en ko. En hindu har engang udtrykt det således: "Du dræber da ikke din mor, som giver dig sin mælk". Koen kaldes også Gomata, moder Jord . Der er over 200 mio. køer i Indien. Tilbedelsen startede omkring 1. århundrede. Nogle mener at det var for at beskytte koen, så den ikke blev slagtet, når der var tørke.

Men hinduismen er i forvejen imod at dræbe. En anden teori er, at koen er bolig for flere guder, bl.a. lndra, Brahma og Yama. Koen er skabt samme dag som brahminerne - så at slå en ko ihjel vil svare til at dræbe en brahmin. Endelig giver koen mælk, men man får også mælk fra får, geder og bøfler, som ikke er hellige.  Endelig har køerne yderligere nytteværdier, studene benyttes som trækdyr, kokasserne bruges som brændsel eller blandes med mudder og bruges til at forstærke landsbyernes hytter eller som gulv.

Man kan ikke undgå at blive fascineret af køerne, som uanfægtet af den hvirvlende og støjende trafik stille og roligt ligger midt på gaden og tygger drøv med lukkede øjne. Man ser dem ofte i skraldemandens rolle, gumlende på papkasser, aviser og kasserede grønsager, pudsigt er det at når der "dyttes" af dem, trækker de lige så stille og roligt ind til siden! Køerne man ser i gaderne er ofte udtjente dyr der ikke længere er anvendelig som malkekvæg eller trækdyr og derfor er "sendt" på pension.
Især i Varanasi er der utrolig mange køer, det skyldes at hvis en slægtning dør langt væk fra den hellige Ganges flod,  mener man at hvis man sender en ko til Varanasi, så sender man samtidig den afdødes sjæl med og det skulle på den måde være det samme som at blive brændt ved den hellige flod!!!

Sidst opdateret : 17. november 2005
Blandet Blandet Blandet