Åndehus.

Åndehuset tilhørende Hotel Rimpao i Kalasin Spåmand i gang med at fortælle sine historier Omkring firs procent af thailænderne er troende buddhister. Men ved siden af er der en udbredt overtro på ånder, astrologi og spåmænd. At ånder skulle have indflydelse på ens fremtid, er helt i modstrid med den buddhistiske lære om ens egen personlige ansvar. Udenfor mange bygninger og huse i Thailand ses de såkaldte "åndehuse", som er bolig for husets skytsånd. Derfor er det første man gør før man starter et byggeri, at opføre et åndehus, så ånden der boede på grunden, kan flytte ind. Da ånderne på en måde er blevet tvangsflyttet til åndehuset, skal man holde sig gode venner med ånderne. Det gør man ved at formilde dem med offergaver. Derfor skal man dagligt formilde ånderne med gaver i form af mad, drikke og blomster. Jo større bygningen er, jo større er åndehuset. Hotel Windsor Suite i Bangkok, eller Hotel Rimpao i Kalasin, er et par gode eksempel. Man kan også se rundt omkring på barer, at der er et lille åndehus, eller måske et husalter, som får sin "andel" af husets "varer". Jeg stødte også på nogle "spåmænd". De sad under det store Bayan træ udenfor Phimai, mens de godtroende kunder stod i kø for at komme til. Hvem vil ikke gerne vide noget om sin fremtid, eller hvad?

Sidst opdateret : 03. august 2008
Blandet Blandet Anvendte værktøjer