Laos nyere historie

I Laos bor der, ligesom i Danmark, fem millioner mennesker. Arealet de bor på er dog noget større, mere præcist 237.000 km2 mod Danmarks 43.094 km2.
Laoterne har aldrig været i krig, men alligevel er der kastet hvad der svarer til 2 tons bomber over hver eneste indbygger, mænd, kvinder og børn!

I perioden fra 1964 til 1973 regnede døden ned fra himlen. Vietnam krigen rasede, og det kommunistiske Nordvietnam brugte, uden at spørge om lov, stier inde i det østlige Laos til transport af tropper og materiel. Stier der blev kendt som Ho Chi Minh stien. Amerikanerne svarede igen og angreb fra luften. Tusindvis af togter blev gennemført for at blokere for transporterne. Noget som amerikanerne forsvarede sig mod, ved at påstå det var militært begrundet.

Døden fra luften.
Bemærk alle bombekraterne spredt rundt omkring Men for en meget stor del af bombetogterne var der ingen saglige argumenter for denne grusomme handling. Når flyene kom tilbage fra bombetogter i Vietnam, og de af en eller anden grund ikke havde fået droppet den dødbringende last, smed piloterne hvad der var tilovers i hovedet på laoterne. Det var farligt at lande flyene med bomberne ombord, og hvorfor så ikke kaste dem ned på det, en amerikansk politiker kaldte Laos, "en vorte på svinet Vietnam". Det var i sær området omkring Krukkeslette det gik ud over, så mange kulturværdier er hermed gået tabt.

Selv nu mere end tredive år efter Vietnam-krigen er slut, findes der en mængde ueksploderet bomber, det vil tage mere end en menneskealder at fjerne dem, man regner med at omkring en tredjedel af de bomber der blev smidt, aldrig eksploderede. De ligger spredt ud over landet, med en stor risiko for at nogen bliver slået ihjel. De fleste ulykker sker ude på rismarkerne, på græsningsarealer, eller i skovene, men selv midt i landsbyerne er faren tilstede.

Sidst opdateret : 21. marts 2006
Rejsevejledning Blandet Pha That Luang Templet