Phytagorians historie

Samos havn byggedes allerede under antikken. Da Polykrates havde magten under det 6. århundrede f.v.t. blev den sydlige mole bygget, for at beskytte byen fra hårde sydlige vinde. Det var et omfattende arbejde. Herodotos, datidens store historie skriver, kaldte det "den store mur i havet". Med sin størrelse var Samos, nuværende Pythagorion, attraktivt for søfarere på Ægæiske hav - specielt for dem som rejste til og fra Lille Asiens kyst. Den antikke by Samos var den sikreste havn, der kunne man desuden skaffe sig det som var nødvendigt for den fortsatte rejse. For første gang i historien havde indbyggerne skabt en nødvendig service til de forbipasserende. Polykrates indså stadens strategiske betydning. Han sikrede muligheden for rent drikkevand ikke bare for byens indbyggere, men også for de søfarende ved at bygge Eupalinos-tunnellen.

Eupalinos-tunnellen.
Eupalinos-tunnellen Eupalinos var ingeniør, han kom fra Megara, en by i nærheden af Athen. Polykrates gav Eupalinos opgaven at bygge tunnellen direkte igennem et bjerg. Eupalinos gjorde selv de nødvendige beregningerne. To arbejdshold byggede tunnellen, et hold fra nordre side af bjerget, og et fra den søndre side. Da begge arbejdshold mødtes midt inde bjerget, var det bare med få meters fejlmarginal. Tunnellen er 1.046 m lang. Man byggede desuden en ledning fra toppen på nordreside til tunnellens åbning, samt en ledning fra tunnelens søndre side ned til byen.

Garanteret vandforsyning.
Gennem den sikre havn og den garanterede vandforsyning, kom Samos-Pythagorion at udvikle sig til en stor og rig by ca. 80.000 indbyggere - en af e største byer under antikken. Polykrates gjorde byen til et vigtigt knudepunkt i handelen mellem øst og vest. På samme tid lod Polykrates genopbygge gudinden Heras tempel. Hera fødtes, ifølge mytologien, på stranden i floden Imvrasos delta (lreon). Samos betragtedes at stå under beskyttelse af gudinden. Den antikke bySamos var fødestedet for matematikeren og filosoffen Pythagoras. Han skabte læren om harmonierne i tal serien og musikken, ligesom teorien i læren om atomerne. Hans lærling Dimokrates, førte læren videre. Dagens by har foreviget hans minde gennem at antage navnet Pythagorion.

Fødested.
Samos var også fødested for filosoffen Epikouros, matematikeren Aisopos og Aristoteles, som havde teorien om solen som centrum i vor del af universet (lang tid før Kopernikus). Her fødes også arkitekten og billedhuggeren Roikos ligesom som Theodoros, bygmesteren af Hera-templet og Artemis-templet i Efesos, som regnes for et af verdens syv underværker. Under den romerske periode var Samos sommerophold for flere af de romerske kejsere. Ved arkæologiske udgravninger rundt i byen har man fundet mange bygninger og paladser fra den tid. Antonios og Kleopatra byggede de romerske bad. Augustus tillod samoisterne at blive romerske medborgere. Tiberius tilkendte Ireon asyl status. Kaligula forsøgte at genopbygge Polykrates palads. Det byggedes der hvor Metamorfoskyrka står i dag. Det er også pladsens for Lykourgo Logothetis borg (helten fra krigen mod tyrkerne i 1821).

Sidst opdateret : 12. februar 2007
Blandet Blandet Kirken