Pythagoras

Pythagoras, den store matematiker, filosof og stifter af en religiøs-politisk bevægelse, fødtes på Samos omkring 580 f.v.t. som søn af Mnisarchos og Pythais af slægten Agaios. Pythagoras startede som elev hos filosoffen Ferekides pa Lesbos og fortsatte hos Eyridamandas på Samos og Thales og Anaxandrides i Milet, ligesom han med et introduktionsbrev fra Polykrates, tyrannen på Samos, besøgte Ægypten under farao Arnassis.

Pythagoras på havnemolen Da den persiske kong Carnbyssis besatte Ægypten drog Pythagoras sammen med ægyptiske skriftkloge til Babylon, hvor han stiftede bekendtskab med mysterier, magi og persiske vismænd. Imidlertid kom han på Samos i opposition til Polykrates og hans styre, og Pythagoras måtte forlade øen.

Pythagoras anses for at være den, der systematiserede videnskab og forskning. Tusinde af værker er i tidens løb blevet skrevet på alle sprog om Pythagoras' lære og filosofi. Han var den første, der erkendte universets enhed og formulerede "universets harmoni" i aksiomet: altetís princip er harmonien. Hans teori gik ud på, at universets enhed og harmoni skyldes eksistensen og overholdelsen af de aritmetiske love, og derved kunne matematik nu anerkendes som selvstændig videnskab.

Retvinklet trekant.
Han fremsatte den teori, at jorden er sfærisk, og at den og andre himmellegemer bevæger sig omkring "den centrale ild". Med sin læresætning: I en retvinklet trekant er kvadratet på hypotenusen lig med summen af kvadraterne på kateterne, dannede han grundlaget for trigonometrien.

Musisk harmoni.
I musikken, erklærede han på baggrund af princippet om eksistensen af love, bestemmes en given tone som forholdet mellem kordelængde og dens antal vibrationer. Dette forhold gør det brede toneområde til en musisk harmoni.

Skoler og læreanstalter.
Over disse ideer, grundlagdes skoler og læreanstalter bl.a. også i de hellenistiske byer i Syditalien, og skolen i Croton anses for at være verdens første universitet. Optagelse af elever eller partnere til universitetet skete efter forudgående prøver og i overensstemmelse med visse ritualer. Også i selve undervisningen spillede ritualer en vis rolle. På den teologiske skole, som lagde stor vægt på moral, fødtes teorien om sjælens udødelighed gennem sjælevandring, noget der vandt mange tilhængere, dog uden at dette undergravede den medicinske eller den matematiske skole. Også den politiske skole var af betydning, og her fremsattes grundsætningen: Hvad de udvalgte få mener, står over lægmands mening.

En sådan filosofi måtte naturligvis bringe Pythagoras og hans tilhængere i konflikt med tidens demokratiske tanker, og den førte da også til ødelæggelse af dette første universitet.

Pythagoras døde 80 år gammel, ifølge nogen mener i Metapondia i Syditalien, og ifølge andre i Croton under demokraternes angreb på universitetet.

Sidst opdateret : 12. februar 2007
Kirken i Pythagorion Blandet Hera templet