Osmanske riges forvaltning

Forvaltningen af det osmanniske rige var stærkt centralistisk. I mange århundreder blev ting af betydning for staten drøftet og afgjort af det kejserlige råd. Rådets oprindelse gik tilbage til Mehmet den II Erobreren, og er muligvis endog endnu ældre. Det var Mehmet den II Erobreren, der fastlagde nøje regler og procedurer for rådet i sin "Lovbog" , som udkom i hans regeringstid.

Statsrådets samling.
Statsrådet samledes hver dag under sultanens forsæde. Der var også adgang for publikum. Uanset nationalitet og religion havde alle rigets undersåtter adgang til Divanen, hvis de havde grund til at klage over et embede eller en af regeringens embedsmænd. Her kunne de forelægge deres bønskrift eller berette om en uret, der var overgået dem. Der fortælles blandt andet denne anekdote: I rådssalen var der en dag en supplikant, der spurgte: "Hvem af jer er Hans Majestæt Sultanen?" Efter denne fornærmelige hændelse holdt sultanen op med at deltage i rådsforsamlingerne. Sultanerne fulgte  derefter forsamlingerne og rådslagningerne fra et gemak bag et tilgitret vindue bag Storvesirens stol. Vinduet kaldtes "Sultanens øje". Fra begyndelsen af det 16. århundrede samledes regeringsembedsmændene i Kubbealti, der bestod af tre forbundne rum. Det første rum blev brugt som  rådsværelse, det andet rum blev brugt af kancelliet, hvor en uendelig række af sekretærer og skrivere nedskrev rådets beslutninger, dekreter og forordninger, og det tredje rum blev brugt som arkiv. I Osmannerrigets blomstringstid holdt statsrådet møde fire gange om ugen, det blev dog senere ændret til hver tirsdag.

Storvesiren og de andre.
Statsrådet bestod af Storvesiren, de syv vigtigste vesirer, højesterets dommere, flådens admiral, janitsharernes kommandant, sikkerhedsstyrkernes befalingsmænd og andre af regeringens og paladsets dignitarer. De offentlige forsamlinger varede fra tidlig morgen til middag, hvor de besøgende forlod salen og råds medlemmerne fik maden serveret. Senere genoptog rådet debatten om statsforretningerne. De endelige afgørelser traf Storvesiren i hvert enkelt tilfælde. Sammen med andre ministre blev han modtaget af sultanen i audienssalen for at aflægge beretning og modtage befalinger. Ofte blev arbejdet ikke afsluttet under Det storherlige Råds samling. Bagefter mødtes ministrene i Storvesirens residens og fortsatte deres arbejde i den såkaldte Eftermiddagsrådssal.

Mistet betydning.
I slutningen af det 17. århundrede mistede statsrådet sin betydning, og dets beføjelser blev efterhånden overdraget til "Den høje Port", Storvesirens embede. I løbet af det 18. og 19. århundrede opstod en meget kompliceret forvaltningsstruktur. Udtrykket "Den høje Port" var ensbetydende med "Det osmanniske Rige"

Sidst opdateret : 14. april 2005
Det Osmanske riges Imperium Blandet Det Osmanske riges sammenbrud